หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๑ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๒ ชั้น ๔ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-09 12:23:21


ประชุมผู้บริหารวิทยาลัย.pptx