หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > 26 ธ.ค.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ได้แก่ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
26 ธ.ค.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมผู้บริหาร ร่วมแสดงมุทิตาจิต รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และรองอธิการบดีแต่ละฝ่าย ได้แก่ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-01-09 12:23:34


คณบดีมอบของขวัญปีใหม่.pptx