หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “พิธีเปิดถนนทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม”
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “พิธีเปิดถนนทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม”

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-27 12:49:32

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “พิธีเปิดถนนทางเข้าศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม” ซึ่งถนนเส้นนี้ทำให้การคมนาคมสำหรับบุคลากร และผู้มาติดต่อ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder3.pdf