หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-06 14:48:18

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมผู้บริหาร มรภ.สวนสุนันทา vs ทีมผู้สื่อข่าวกีฬา ใน #โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสมาคมวิชาชีพ ณ สนามกีฬาศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder1.pdf