หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-27 10:42:39

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมร่วมหารือแนวทางการพัฒนานักศึกษา ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม