หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-12-12 09:22:44

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ วัดชัยสามหมอพระอารามหลวง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


Binder1.pdf