หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ การแสดงศักยภาพ "Smart" ภายในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบงาน Logistics Innovation(GPS Outdoors , GPS Indoor)
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ การแสดงศักยภาพ "Smart" ภายในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบงาน Logistics Innovation(GPS Outdoors , GPS Indoor)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 12:39:08

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าเยี่ยมชมบูธ การแสดงศักยภาพ "Smart" ภายในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบงาน Logistics Innovation(GPS Outdoors , GPS Indoor) และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System and Pick to Light งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg