หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา " Smart and Classic " ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา " Smart and Classic " ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-11-15 12:40:27

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา " Smart and Classic " ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg