หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2018 ประเภทบุคคล : นักพัฒนาคนสำเร็จดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักพัฒนาบุคลากร
วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2018 ประเภทบุคคล : นักพัฒนาคนสำเร็จดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักพัฒนาบุคลากร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-04 09:12:45

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล Thailand’s Smart Awards ประจำปี 2018 ประเภทบุคคล : นักพัฒนาคนสำเร็จดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องและมีผลงานโดดเด่น โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟงวิงส์ คอนเวนชั่น แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


คณบดี รับรางวัล.pptx

Binder1.pdf