หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ๒๖ ก.ย.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕
๒๖ ก.ย.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-01 09:06:17

๒๖ ก.ย.๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๓๒ ชั้น ๕


Binder1.pdf

1.jpg

อำนวยการ 26-09-61.pptx