หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 21 ก.ย.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เรื่องการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันที่ 21 ก.ย.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ เรื่องการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมวิชาการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-23 12:27:45

-ประชุมรับสมัคร ปีการศึกษา 2562.pdf