หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 16 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าแนะนำอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการฝึกประสบการณ์
วันที่ 16 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าแนะนำอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการฝึกประสบการณ์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-17 10:37:31

วันที่ 16 กันยายน 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าแนะนำอาชีพและแนวทางการศึกษาต่อทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จ.ชลบุรี