หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา
ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-18 11:53:32