หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ๑๔ ก.ย.๖๑ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๑๔ ก.ย.๖๑ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานประชุม คณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร 2 ชั้น 1 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-18 11:35:41