หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์
วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-10-18 11:58:09

วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ  

  นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  

  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ อาคาร 2 ชั้น 4 ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม