หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > 7 ก.ย.61 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา
7 ก.ย.61 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-10 09:25:27

7 ก.ย.61 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ และดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเ พื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจการบิน ณ บริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ