หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา MOU สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลกร ทางด้านการบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา MOU สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลกร ทางด้านการบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-07 21:08:39

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา MOU สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลกร ทางด้านการบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศ

วันที่ 7 กันยายน 2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบินและการขนส่งสินค้าทางอากาศ และดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจการบิน ณ บริษัท ไทย ไฟลท์ เทรนนิ่ง จำกัด ถ.วิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ