หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 2-4 ก.ย.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2-4 กันยายน 2561
วันที่ 2-4 ก.ย.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2-4 กันยายน 2561

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-09-05 08:52:26

วันที่ 2-4 ก.ย.61 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2-4 กันยายน 2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครง ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท  แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี