หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Logistics Ideas "จุดประกายไอเดีย ของคนโลจิสติกส์" ในเรื่องมุมมองและทิศทางในการจัดการศึกษาด้านโลจิสติกส์
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Logistics Ideas "จุดประกายไอเดีย ของคนโลจิสติกส์" ในเรื่องมุมมองและทิศทางในการจัดการศึกษาด้านโลจิสติกส์

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-29 14:29:37

#เบื้องหลังการถ่ายทำ Logistics Ideas "จุดประกายไอเดีย ของคนโลจิสติกส์"

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Logistics Ideas "จุดประกายไอเดีย ของคนโลจิสติกส์" ในเรื่องมุมมองและทิศทางในการจัดการศึกษาด้านโลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ #ติดตามชมได้ทาง YouTube : Transport Journal #วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 20.30 น.