หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 27 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โดยผ่าน Video Conference ณ หอประชุมอาคารโลจิสติกส์ 1 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โดยผ่าน Video Conference ณ หอประชุมอาคารโลจิสติกส์ 1 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-28 09:52:50

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 โดยผ่าน Video Conference ณ หอประชุมอาคารโลจิสติกส์ 1 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม