หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีพร้อมผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กับตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.61 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีพร้อมผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กับตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มรภ.ลำปาง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค.61 ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-23 08:40:32