หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-16 08:52:33