หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ๘ ส.ค.๖๑ ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม
๘ ส.ค.๖๑ ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี จังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2018-08-08 16:16:05