หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ คุณธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และคุณเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เพื่อหารือ ความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ผู้พิการ ในพื้นที่สมุทรปราก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าพบ คุณธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และคุณเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เพื่อหารือ ความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ผู้พิการ ในพื้นที่สมุทรปราก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 14:04:12

วันที่ 4 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์ ดร.กุลนิภา โพธิ์อบ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าพบ คุณธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู และคุณเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เพื่อหารือ ความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ การเรียนการสอน ผู้พิการ ในพื้นที่สมุทรปราการ ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ