หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS Int
วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS Int

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-04-10 11:23:43

วันที่ 22-25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2024 ณ โรงแรม Oriental Hotel Fukuoka Hakata ประเทศญี่ปุ่น