หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ คุณสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด และทีม DekLogistics
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ คุณสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด และทีม DekLogistics

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 14:01:43

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ คุณสุนันทา ชาญสมาธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดหางาน เด็กโลจิสติกส์ จำกัด และทีม DekLogistics เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ และเตรียมนักศึกษาให้เป็นบุคลากรผู้ชำนาญการด้านโลจิสติกส์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด