หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต้อนรับ คุณกิตติคุณ พรหมพล หัวหน้าส่วนโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต้อนรับ คุณกิตติคุณ พรหมพล หัวหน้าส่วนโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2024-02-12 13:51:46

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต้อนรับ คุณกิตติคุณ พรหมพล หัวหน้าส่วนโรงเรียนการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร พร้อมคณะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อหารือในการพัฒนาบุคคลากรสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพร่วมกัน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ