หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X ATP ร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น
CLS SSRU X ATP ร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 20:53:39

CLS SSRU X ATP

ร่วมพัฒนาหลักสูตร พร้อม ผลักดัน "เด็กโลจิสติกส์" ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ ภูเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าพบคุณรวินท์ธันย์ อัศวทวีโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานไทยอัศวเลิศ จำกัด และ คุณณัฐพล สำราญถิ่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP เพื่อหารือความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ATP เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศญี่ปุ่น ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำงานจริงในต่างแดน พัฒนาทักษะ และความสามารถ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน

Binder31.pdf