หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > โลจิสติกส์ สวนสุนันทา หารือ เคหะสุขประชา มุ่งพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มเปราะบางได้มีงานทำ พร้อมสนับสนุนการฝังตัวของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สอดรับรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่
โลจิสติกส์ สวนสุนันทา หารือ เคหะสุขประชา มุ่งพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มเปราะบางได้มีงานทำ พร้อมสนับสนุนการฝังตัวของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สอดรับรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 20:03:25

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา หารือ เคหะสุขประชา 

มุ่งพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มเปราะบางได้มีงานทำ พร้อมสนับสนุนการฝังตัวของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สอดรับรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่

เมื่อวัน 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมผู้บริหาร หารือร่วมกับ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) โดย คุณศศิวัฒน์ หอยสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และคุณภาค เชาวนาดิศัย People Experience เรื่องการพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มเปราะบางได้มีงานทำ พร้อมสนับสนุนการฝังตัวของนักศึกษา ณ สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ สอดรับรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่

Binder23.pdf