หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 19:14:28

การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder14.pdf