หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU X EN-TECH พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี
CLS SSRU X EN-TECH พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 18:13:11

CLS SSRU X EN-TECH

พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศะ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และทีมคณาจารย์ เข้าพบ ดร.แจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ ผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการ และทีมคณาจารย์ ร่วมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาชลบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

Binder5.pdf