หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI
พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 17:37:41

พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาล้ยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมงาน พลิกอนาคตด้วย Robotic Process Automation & AI ที่จัดขึ้นโดย depa, TCIOA, O2O และ PEOPLE INNOVATE เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับ RPA และ AI โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะรู้จักกลไกทุนให้เปล่าจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อนำมาพัฒนาระบบดิจิทัล ทั้งยังได้พูดคุยกับ คุณรุ่งอรุณ สิริวเสรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ และรับหน้าที่ผู้บริหารที่ดูแลลูกค้ากลุ่มแบรนด์ให้กับ O2O เกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานในปัจจุบันให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แนวคิดและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ที่จะนำไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการทำงานของนักศึกษาต่อไปได้

Binder3.pdf