หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > CLS SSRU ร่วมกับ Absolute Solution และ Thaipaper: SCG พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง GPS เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ไทย
CLS SSRU ร่วมกับ Absolute Solution และ Thaipaper: SCG พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง GPS เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-12-11 17:32:51

CLS SSRU ร่วมกับ Absolute Solution และ Thaipaper: SCG พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง GPS เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ไทย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี หารือร่วมกับ บริษัท แอ๊บโซลูท โซลูชั่น จำกัด นำโดย คุณอำนาจ ศรีจำเริญ กรรมการผู้จัดการ และทีมงานจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เรื่องการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง GPS เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ไทย พร้อมเยี่ยมชมและตรวจสอบระบบการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการและติดตามการขนส่ง GPS ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf