หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-11-15 15:26:36

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีเป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder14.pdf