หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572
การประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-11-15 11:44:29

การประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมทบทวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2572 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม Binder6.pdf