หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอขอบคุณ ...บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ???? ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอขอบคุณ ...บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ???? ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-10-15 20:05:33

ขอขอบคุณ ...บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ????

ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 18 กันยายน 2566 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมผู้บริหาร และนักศึกษา เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษา จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้กับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 750,000 บาท ณ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

Binder16.pdf