หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 16:41:46

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” X “โครงการ ATP”  

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ หารือร่วมกับ คุณณัฐพล สำราญถิ่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น 

Binder40.pdf