หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 15:15:35

การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 7/2566  ร่วมกับ ผู้บริหาร หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา และประธานโครงการภาคพิเศษฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder26.pdf