หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้
การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-09-12 14:34:57

การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ประชุมหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา พื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับ ผู้บริหารและทีมอาจารย์ จากวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

Binder17.pdf