หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ขอแสดงความยินดี ...กับผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขอแสดงความยินดี ...กับผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-08-16 16:16:51

ขอแสดงความยินดี ...กับผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ

ที่ผ่านการอบรม โดย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT) ในหัวข้อ

✅ Dangerous Good Regulations for Personnel Responsible for the Planning of Aircraft Loading

✅ Dangerous Good Regulations for Personnel Responsible for Accepting Passenger and Crew Baggage

Binder18.pdf