หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การประชุมทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-07-11 00:55:08

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมทบทวนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร และทีมงาน ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder53.pdf