หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางการเรียนรู้
“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-06-13 00:05:55

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พร้อมขยายการศึกษาที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มผู้พิการที่ต้องการโอกาสทางการเรียนรู้ 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมโดย คณบดีวิทยาลัยฯ และอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) พร้อมทีมงาน เข้าพบ หัวหน้างานแนะแนวให้คำปรึกษา ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS CENTER) ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ พร้อมทีมนักศึกษาผู้พิการ เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Binder12.pdf