หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > กิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 16:32:20

กิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 พร้อมนำเสนอสิทธิประโยชน์ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องบีบี 205 (ชั้น2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Binder31.pdf