หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > เรียนจริง ปฎิบัติได้ กับ “ Education Service โดย SCG Logistics” บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เรียนจริง ปฎิบัติได้ กับ “ Education Service โดย SCG Logistics” บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-05-15 13:58:46

เรียนจริง ปฎิบัติได้ กับ “ Education Service โดย SCG Logistics”

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  โดย คุณนพดล คุรุวัชรพงศ์ ตำแหน่ง Operation Services Manager of Smart Logistics Services พร้อมทีมงาน ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ พร้อมทีมผู้บริหารและอาจารย์ หารือการพัฒนาหลักสูตร Forklift Operation Course และ หลักสูตร Safety Officer in Supervisting สำหรับจัดการเรียนการสอนนักศึกษาให้ได้ทักษะที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน สร้างศักยภาพของกําลังแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ตอบโจทย์ “เรียนโลจิสติกส์ไม่ตกงาน” ต้องเรียนที่ “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” พลักดันให้นักศึกษามีสมรรถนะ และได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือนระดับปริญญาตรีทั่วไป


Binder4.pdf