หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 16:44:31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำทีมผูู้บริหารวิทยาลัย ประชุมหารือการทบทวนวิสัยทัศน์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder35.pdf