หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 15:21:32

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องรับรองวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชั้น 2

Binder23.pdf