หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) หนึ่งกำลังสำคัญที่สนับสนุน และพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ
บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) หนึ่งกำลังสำคัญที่สนับสนุน และพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 12:17:39

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบคุณโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ และคุณลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ อย่างดีเสมอมา และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนากำลังคนทางโลจิสติกส์ต่อไป

Binder20.pdf