หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-04-10 10:26:27

ผู้แทนการท่องเที่ยวเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ พร้อมมอบของที่ระลึก ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Binder9.pdf