หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:49:17

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง การปฎิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder16.pdf