หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2023-02-13 14:23:09

ผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder12.pdf